Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Zwalczanie szkodników glebowych jesienią

Zwalczanie szkodników glebowych jesienią

Jesienna aura sprzyja stosowaniu preparatów biologicznych zwalczających szkodniki glebowe. Duża wilgotność gleby i powietrza oraz umiarkowane temperatury są optymalne do rozwoju i bytowania grzybów entomopatogenicznych oraz nicieni eliminujących pędraki, opuchlaki i drutowce.

Plantacja truskawki zdziesiątkowana przez pędraki w rejonie Czerwińska nad Wisłą

 

 

Charakterystyczne więdniecie i zasychanie najstarszych liści to objaw żerowania szkodników w ryzosferze.

 

 

Czym zwalczać szkodniki glebowe?

Obecnie jednym z najskuteczniejszych rozwiązań eliminujących szkodniki glebowe jest zastosowanie biologicznego preparatu

  • Metacide rekomendowanego, w zależności od presji szkodnika, w dawce od 5 do 10 kg na ha.

Metacide to preparat biologiczny zawierający grzyby entomopatogeniczne z rodzaju Beauveria bassiana i Metarhisium, które eliminują najbardziej uciążliwe szkodniki glebowe. Jego mechanizm działania jest prosty: grzyby entomopatogeniczne w kontakcie z owadem zasiedlają jego ciało i rozwijając się w organizmie szkodnika unicestwiają go w ciągu kilku dni. Wymogiem decydującym o efektywności preparatu jest bezpośredni kontakt larwy szkodnika z grzybem. Gdy już to nastąpi grzyb wykorzystuje do swojego rozwoju białko z ciała owada, który przestaje żerować i po kilku dniach obumiera.

 

 

Po unicestwieniu szkodników preparatem Metacide roślina próbuje odbudowywać uszkodzony system korzeniowy.

 

 

Alternatywą dla preparatu Metacide jest zastosowanie wyselekcjonowanych szczepów pożytecznych nicieni. Przykładem takich preparatów jest

  • Nemasys L przeznaczony do zwalczania larw opuchlaka oraz
  • Nemasys G przeznaczony do zwalczania larw ogrodnicy niszczylistki.

Ważna jest technika aplikacji

W przypadku każdego preparatu biologicznego czynnikiem decydującym o efektywności zabiegu jest prawidłowa aplikacja. Preparat zawierający grzyby entomopatogeniczne (Metacide) lub pożyteczne nicienie (Nemasys L, Nemasys G) można stosować w formie fertygacji, wprowadzając je linią kroplująca bezpośrednio pod rośliny wraz z wodą. Dla pewności na czas aplikacji tych preparatów należy wymontować filtr lub zaaplikować je bay-pasem poza układem filtrującym, co wyeliminuje ryzyko zatrzymania czynnika biologicznego na złożach filtrujących. Dozowanych preparatów biologicznych nie powinno się łączyć ze stosowaniem nawozów mineralnych lub innych preparatów mogących unicestwiać mikroorganizmy (np. mocnych kwasów mineralnych, stężonych nawozów). Natomiast preparat Metacide warto połączyć z dobrej jakości koncentratem aminokwasowym, który będzie stanowił pożywkę białkową przyspieszającą namnażanie i rozwój pożytecznej grzybni. Może to  być

  • TerraSorb Radicular w dawce 10-15 l na ha,
  • Aminoplant Power w dawce 1,5-2,0 kg na ha lub
  • Kaishi w dawce 1-2 litr na ha.

Dawka wody z jaką aplikuje się preparaty biologiczne zależy od wilgotności i przepuszczalności gleby. Przy obecnej dużej wilgotności ryzosfery wystarczy preparaty zaaplikować z ok. 10 metrami sześciennymi wody na hektar powierzchni, a następnie zaaplikować dodatkowe 3-5 metrów sześciennych wody celem przepłukania linii kroplujących oraz wpłukania preparatu w głąb profilu glebowego.

Alternatywną metodą aplikacji wymienionych preparatów jest ich rozlanie wzdłuż rzędów roślin lub aplikacja w formie oprysku z dużą ilością wody (1000-1500 l na ha). Zastosowanie preparatów w formie podlania roślin lub oprysku należy zaplanować tuż przed deszczem lub włączyć deszczownię, aby wprowadzić preparat do gleby na głębokość kilku centymetrów. Optymalna temperatura rozwoju grzybów entomopatogenicznych to 10-20⁰C i równomierne uwilgotnienie.

Należy pamiętać, iż wymienione preparaty biologiczne wprowadzają do gleby żywe organizmy: grzyby lub pożyteczne nicienie. Stąd też przez kilka tygodni po ich aplikacji należy zapewnić im optymalne warunki rozwoju (np. odpowiednią wilgotność) oraz unikać stosowania zabiegów mogących ograniczać ich populację (np. uprawki przesuszające glebę, herbicydy).

 

 

 

 

Larwy opuchlaka truskawkowca żerujące na szyjce korzeniowej odm. Twist (rejon Czerwińska nad Wisłą)

 

 

Pędraki robią ogromne spustoszenia szczególnie w nowych nasadzeniach.

 

Szyjka korzeniowa truskawki odmiany Rumba ogołocona z korzeni przez żerowanie opuchlaków

 

Szyjka korzeniowa truskawki odmiany Rumba ogołocona przez żerowanie pędraka (Dolnośląskie)

 

Rozwiązania chemiczne do zwalczania szkodników glebowych

Spośród środków chemicznych jedyną substancją posiadającą obecnie rejestrację do eliminacji presji opuchlaka w truskawce jest

  • acetamipryd , np. Mospilan 20 SP w dawce 0,3 kg na ha, po zbiorach*.

Środek ten należy zastosować w formie oprysku z dużą ilością wody (600-800  na ha) zraszając obficie rośliny i glebę pod nimi. Jako że jest to środek systemiczny należy go stosować w temperaturze powyżej 12° C.

Od trzech sezonów Zespół Doradcy Jagodowego śledzi uważnie wpływ preparatu

  • Verimark 200 SC na obecność szkodników glebowych.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, iż na plantacjach na których zastosowano dokorzeniowo wraz z fertygacją preparat Verimark 200 SC w celu eliminacji kwieciaka presja szkodników glebowych była minimalna lub nie było jej wcale. Spostrzeżenia te wymagają jednak potwierdzenia na większej liczbie plantacji o różnym nasileniu ilościowym i gatunkowym szkodników. Obserwacje te będą prowadzone w kolejnych sezonach, a o ich wynikach poinformujemy w oddzielnym materiale. Warto pamiętać, iż na obecną chwilę preparat Verimark 200 SC posiada rejestrację w uprawie truskawki jedynie do zwalczania kwieciaka, a ewentualne rozszerzenie etykiety pozostaje kwestią przyszłości.

 

 

 

*Środki ochrony roślin muszą być stosowane z zachowaniem wymaganej ostrożności oraz zgodnie z zapisami etykiety rejestracyjnej

 

 

 

 

Zwalczanie szkodników glebowych jesienią
10 października 2022
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2022 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy