Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Zabiegi regenerujące system korzeniowy po intensywnych opadach

Zabiegi regenerujące system korzeniowy po intensywnych opadach deszczu

 

Zdj. Nadmiar wody w glebie był częstym powodem pękania owoców

 

Po okresie obfitych opadów deszczu, podczas których w niektórych rejonach kraju w ciągu kilku dni spadło nawet 200 mm opadu, pojawiły się problemy z niewydolnością systemu korzeniowego oraz z chorobami odglebowymi.

 

Zdj. W niektórych rejonach, 30 mm opady były na porządku dziennym przez cały sezon truskawkowy

 

Zdj. Plantacja truskawki powtarzającej zalana przez ulewne deszcze (rejon Czerwińska nad Wisłą 1.07.2020)

 

Zabiegi regenerujące system korzeniowy po intensywnych opadach deszczu

Zdj. Objawy głębokiego stresu wywołanego zalaniem systemu korzeniowego

 

W efekcie na plantacjach często obserwuje się więdnięcie roślin pomimo optymalnie uwilgotnionej gleby.

 

Zdj. Więdnięcie roślin pomimo wilgotnej gleby to ewidentny objaw zalania systemu korzeniowego

 

 

Z powodu okresowego nadmiaru wody na wielu plantacjach pojawiają się również uszkodzenia owoców przez grzyby z rodzaju Phytophtora sp. wywołujące skórzastą zgniliznę owoców. Choroba ta objawia się nagłym pojawieniem się specyficznych suchych plam o zabarwieniu żółtawo-różowawym, przez co łatwo ją odróżnić od infekcji szarej pleśni atakującej owoce zazwyczaj od strony szypułki i tworzącej charakterystyczny nalot.

 

Zabiegi regenerujące system korzeniowy po intensywnych opadach deszczu

Zdj. Skórzasta zgnilizna owoców (po zewnątrz) i szara pleśń (w środku) na owocach odmiany Grandarosa

 

Objawem charakterystycznym dla tej choroby jest również nietypowa „kwaśna” i drażniąca nos woń zaatakowanych owoców. Problemy z niewydolnością systemu korzeniowego oraz chorobami odglebowymi są szczególnie uciążliwe na glebach ciężkich, zlewnych i słabo przepuszczających wodę.

 

Fosforyny

Aby poprawić napowietrzenie gleby oraz wydolność systemu korzeniowego należy wykonać blok zabiegów z użyciem specjalistycznych produktów. Pierwszym krokiem jest zastosowanie nawozu zawierającego fosforyny, który zablokuje rozwój grzybów z rodzaju Phytophtora sp. Przykładem takiego nawozu jest Fosactiv Fertygacja – produkt przeznaczony do dokorzeniowej aplikacji wraz z podlewaniem (3-5 l na ha) lub Fosactiv Foliar – produkt przeznaczony do oprysków pozakorzeniowych (1-4 l na ha).

 

Kwasy humusowe

Kolejnym etapem jest wykonanie zabiegów agrotechnicznych poprawiających strukturę ryzosfery oraz funkcjonowanie sytemu korzeniowego. W tym celu niezbędne jest zastosowanie preparatu zawierającego kwasy humusowe. Może to być Goteo w dawce 3-5 l na ha, H-850 w dawce 2-3 kg na ha lub Humik w dawce 3-5 l na ha. Zastosowanie kwasów humusowych wpływa głownie na poprawę struktury zalanej gleby, rozluźnienie jej wierzchnich warstw oraz napowietrzenie ryzosfery. Produkty zawierające kwasy humusowe najlepiej jest zastosować wraz z fertygacją lub poprzez rozlanie wzdłuż rzędów ich roztworu (np. belką polową).

 

Aminokwasy

Kolejnym etapem ożywienia gleby na plantacji zalanej przez wody opadowe jest zastosowanie preparatu zawierającego skoncentrowane aminokwasy doglebowe. Może to być TerraSorb Radicular w dawce 15-20 l na ha lub Aminovital 3-5 l na ha. Dostarczenie aminokwasów do gleby ma na celu pobudzenie rozwoju korzystnej (tlenowej) mikroflory glebowej. Jest również niezbędnym elementem poprawy warunków funkcjonowania systemu korzeniowego. Na plantacjach roślin uszkodzonych przez zalanie należy również bardzo umiejętnie prowadzić nawożenie, uzupełniając dwa podstawowe składniki pokarmowe odpowiadające za odbudowę systemu korzeniowego, tj. fosfor i wapń.

 

 

 

 

Zabiegi regenerujące system korzeniowy po intensywnych opadach

 

7 lipca 2020
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy