Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach

Bezdeszczowa aura kilku ostatnich dni pozwala na wykonanie niezbędnych zabiegów poprawiających zdrowotność i wspomagających funkcjonowanie systemu korzeniowego. Po długotrwałych i obfitych opadach z końca sierpnia wiele plantacji znalazło się na długi czas pod wodą. Najgorzej ucierpiały nasadzenia na stanowiskach o ciężkich glebach rejonu Grójeckiego, Małopolskiego i Dolnośląskiego.

 

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach

 

 

 

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach

 

 

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach

 

Czego należy się obawiać na podtopionych plantacjach?

Przede wszystkim system korzeniowy roślin pozostających pod wodą lub w nasiąkniętej wodą glebie jest uszkodzony a włośniki korzeniowe, odpowiadające za aktywne pobieranie składników pokarmowych, obumierają. W efekcie na plantacjach często obserwuje się więdnięcie roślin pomimo optymalnie uwilgotnionej gleby. Więdnięciu często towarzyszy brunatnienie blaszki liściowej, będące ewidentnym objawem niewydolności systemu korzeniowego. Jako, iż obecnie mamy okres inicjacji pąków kwiatowych na przyszły sezon warunki te odbiją się negatywnie na przyszłorocznych plonach.

 

 

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach

Obumarły system korzeniowy w wyniku zalania

 

Jak pomóc roślinom?

Aby pomóc roślinom jak najszybciej powrócić do prawidłowego funkcjonowania, oprócz odprowadzenia nadmiaru wody z pola, należy skupić się na poprawie parametrów fizykochemicznych ryzosfery.

 

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach

 

 

 

Koncentraty kwasów humusowych

Efekt ten można osiągnąć poprzez interwencyjne zastosowanie preparatów humusowych. Może to być sypki koncentrat kwasów humusowych

  • H-850 (2-3 kg na ha),
  • płynny preparat Humik (3-5 l na ha) zawierający kwasy humusowe i betainy stymulujące rozwój włośników korzeniowych lub
  • płynny koncentrat Carbohumik oferowany w różnych formach dedykowanych do aplikacji poprzez rozlanie wzdłuż rzędów jak i poprzez system fertygacyjny.

 

Aplikacja preparatu Carbohumik na zalanej planacji truskawki

 

Zastosowanie kwasów humusowych wpływa głównie na poprawę struktury gleby, rozluźnienie jej wierzchnich warstw oraz poprawę napowietrzenia. Na stanowiskach o uregulowanej strukturze do pobudzenia rozwoju systemu korzeniowego można zastosować również preparat

  • Goteo (3-5 l na ha) dedykowany do stymulacji rozwoju systemu korzeniowego.

 

Nawozy blokujące rozwój grzybów z rodzaju Phytophthora sp

Długotrwałe zaleganie wody na plantacjach sprzyja rozwojowi w ryzosferze niekorzystnej flory beztlenowej oraz groźnych patogenów truskawki. Przykładem mogą być grzyby z rodzaju Phytophthora sp. wywołujące zgniliznę korzeni i korony oraz skórzastą zgniliznę owoców. Jednym z najskuteczniejszych zabiegów blokujących rozwój grzybów z rodzaju Phytophthora jest zastosowanie nawozu zawierającego fosforyny.

 

Objawy chorobowe na szyjce truskawki po obfitych opadach

 

Przykładem takiego nawozu jest:

  • Fosactiv Fertygacja – produkt przeznaczony do dokorzeniowej aplikacji wraz z podlewaniem (3-5 l na ha) lub
  • Fosactiv Foliar – produkt przeznaczony do oprysków pozakorzeniowych (1-4 l na ha).

 

Preparaty pobudzające rozwój korzystnej mikroflory glebowej

Kolejnym krokiem prawidłowego ukierunkowania życia glebowego na plantacji zalanej przez wody opadowe jest zastosowanie preparatu zawierającego skoncentrowane aminokwasy doglebowe.

Może to być

  • TerraSorb Radicular w dawce 15-20 l na ha lub
  • Aminovital power 1,0-2,0 kg na ha.

Dostarczenie aminokwasów do gleby ma na celu pobudzenie rozwoju korzystnej (tlenowej) mikroflory glebowej, co jest również niezbędnym elementem poprawy warunków funkcjonowania systemu korzeniowego.

Na plantacjach zalanych lub podtopionych przez ponadnormatywne opady należy również bardzo umiejętnie prowadzić nawożenie, uzupełniając dwa podstawowe składniki pokarmowe odpowiadające za odbudowę systemu korzeniowego, tj. fosfor i wapń. Zagadnienie to zostanie omówione w oddzielnym materiale.

 

https://osadkowski.pl/pl/srodki-ochrony-roslin-oferta/h-850-wg/

 

https://osadkowski.pl/pl/srodki-ochrony-roslin-oferta/terra-sorb-radicular-warzywa/

 

https://carbohort.com/produkty/carbohumic/

 

https://www.upl-ltd.com/pl/produkty/goteo

 

HUMIK Kwasy humusowe + aminokwasy

FOSACTIV FERTYGACJA

FOSACTIV FOLIAR NP (Mg)

AMINOVITAL Power

 

 

Reanimacja systemu korzeniowego truskawki po zalaniach i podtopieniach
11 września 2021
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy