Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Czy jeszcze można stosować nawozy wapniowe na plantacjach truskawki?

Czy jeszcze można stosować nawozy wapniowe na plantacjach truskawki?

Plantatorzy truskawki regularnie zwracają się do nas z zapytaniem czy po ruszeniu wegetacji można jeszcze stosować nawozy wapniowe, a jeśli tak to jakie?

Odpowiedź jest jednoznaczna: jeśli istnieje taka konieczność to można, a nawet trzeba, ale z bardzo precyzyjnym doborem rodzaju nawozu.

 

 

 

W tak zaawansowanej fazie wegetacji można stosować jedynie wapna wolno działające, które zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania ryzosfery, a jednocześnie na tyle reaktywne aby uwalnianie z nich pierwiastka nastąpiło w ciągu maksymalnie kilku tygodni od aplikacji. Jednym z najlepszych rozwiązań na obecną fazę rozwojową jest aplikacja wapna aktywnego

HumiCalc 4.0,

które jest nawozem bazującym na kredzie nawozowej, wzbogaconej w kwasy humusowe. Dodatek kwasu humusowego jest swoistym aktywatorem reakcji uwalniania wapnia ale również istotnie wpływa na poprawę struktury gleby.

 

 

 

Wapno HumiCalc 4.0 zawiera również bakterie Bacillus azotofixans posiadające zdolność wiązania azotu atmosferycznego oraz bor, będący niezbędnym składnikiem pokarmowych. Jak udowodniono w badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu stosowanie wapna HumiCalc 4.0, oprócz odkwaszania gleby i wzbogacania jej w wapń, istotnie pobudza aktywność mikrobiologiczną ryzosfery.

Wapno to stosuje się w dawce od 250 do 500 kg na ha.

 

 

Jest to nawóz najbardziej polecany na gleby zmęczone monokulturą (np. gleby po sadzie) lub silnie zdegradowane, o małej aktywności mikrobiologicznej. Biorąc pod uwagę możliwości aktywowania mikroflory wapno to jest również cennym elementem agrotechniki na plantacjach o intensywnym zużyciu herbicydów lub na stanowiskach podtopionych nadmiarem jesiennych opadów. Nawóz ten można stosować w uprawach ekologicznych.

Alternatywą na obecną fazę wegetacyjną mogą być również inne wapna kredowe (typ O6a lub O7a) oraz wapna siarczanowe typu Sulkalc (AgroSulCa). Dawkowanie tych nawozów należy zawsze ustalać na podstawie rekomendacji dystrybutora produktu.

Wymienione nawozy zastosowane w bieżącej fazie w żaden sposób nie będą reagowały z pozostałymi nawozami mineralnymi  – ani aplikowanymi posypowo ani w formie fertygacji. Warto jednak pamiętać, iż takiego awaryjnego (późnowiosennego) uzupełniania wapnia raczej nie stosuje się przy uprawie na zagonach foliowych bądź okrytych włókniną, gdyż niedobór opadów atmosferycznych wiosną może być powodem brudzenia się owoców (fot. 5).

 

 

Warto jednocześnie pamiętać, iż obecny zabieg jest tylko formą interwencyjnego uzupełnienia poziomu wapnia w ryzosferze i nie służy ani regulacji odczynu ani wysyceniu kompleksu sorpcyjnego kationem Ca2+. Te cele osiąga się stosując znacznie większe dawki wapna późną jesienią – po wejściu roślin w fazę spoczynku. Temat ten zostanie omówiony w oddzielnym materiale.

 

 

 

 

Czy jeszcze można stosować nawozy wapniowe na plantacjach truskawki?
7 kwietnia 2021
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2022 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy