Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Czas na zwalczanie szkodników glebowych, 22.09.2020

Czas na zwalczanie szkodników glebowych

W ostatnich latach ogromne spustoszenia na plantacjach truskawki powoduje żerowanie szkodników glebowych: opuchlaków, pędraków, drutowców oraz innych larw. Nasilenie to widać szczególnie w rejonach słynących z upraw wieloletnich (rejon Czerwińska nad Wisłą, Rejon Grójca).

Jesień to dobry czas na zwalczanie szkodników glebowych.

 

 

Czas na zwalczanie szkodników glebowych, 22.09.2020

Odmiana Alba uprawiana na przyspieszony zbiór zdziesiątkowana przez żerowanie larw opuchlaka

 

 

Czas na zwalczanie szkodników glebowych, 22.09.2020

Plantacja odm. Clery zdziesiątkowana przez żerowanie larw opuchlaka

 

Opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus sulcatus)

To wielożerny szkodnik żerujący niemal przez cały sezon. Wiosną i latem samice żerują na liściach truskawki, niejednokrotnie całkowicie ogałacając części nadziemne roślin.

 

 

Samica opuchlaka

Samica opuchlaka

 

Jednak prawdziwe spustoszenia na plantacjach produkcyjnych powodują larwy żerujące na systemie korzeniowym.

 

Larwy opuchlaka żerujące na systemie korzeniowym

 

 

Czas na zwalczanie szkodników glebowych, 22.09.2020

Larwy opuchlaka

 

 

Żerowanie larw opuchlaka na szyjce korzeniowej

 

Porównanie wzrostu rośliny wolnej od szkodników glebowych (po lewej) oraz zaatakowanej przez larwy opuchlaka (po prawej)

 

 

Porównanie systemu korzeniowego rośliny wolnej od szkodników glebowych (po lewej) oraz zaatakowanej przez larwy opuchlaka (po prawej)

 

 

Samice opuchlaka składają od 500- do 1000  kulistych, białych jaj o średnicy ok 0,7 mm, wypełnionych przezroczystą zawartością, które do złudzenia mogą przypominać granule nawozu o spowolnionym uwalnianiu składników.

 

Jaja opuchlaka

 

Okres składania jaj trwa od początku lipca do końca października. W sprzyjających warunkach pogodowych z jaj bardzo szybko wykluwają się larwy, które żerują na korzeniach. Aktywność żerowania larw opuchlaka spada wraz ze spadkiem temperatury gleby w okresie zimy, ale gwałtownie wzrasta wczesną wiosną.

 

Pędraki

Pędraki to potoczna nazwa stadiów larwalnych chrabąszcza majowego (Amphimallon majalis), które żerują na systemie korzeniowym truskawki.

 

Pędrak żerujący na systemie korzeniowym truskawki

 

Uszkodzenia młodej sadzonki przez pędraka

 

Czas na zwalczanie szkodników glebowych, 22.09.2020

Uszkodzenia systemu korzeniowego dwuletniej sadzonki przez pędraka

 

 

Warto jednak pamiętać, iż bardzo podobne formy larwalne mogące również żerować na korzeniach różnych gatunkach roślin ogrodniczych pochodzą od ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola) i gumiaka czerwczyka (Amphimallon sostitialis). Pędraki mają kilka stadiów rozwojowych, z których najłatwiejsze do zwalczania są najmłodsze formy larwalne.

 

Drutowce

czyli formy larwalne chrząszczy w rodziny sprężykowatych (Elateriadae) mają obłe, podłużne ciała o długości ok 25 mm o charakterystycznym żółtym zabarwieniu i twardym chitynowym oskórku. Szkodliwość drutowców polega na żerowaniu w systemie korzeniowym i szyjce truskawki. Wynikiem tego żerowania na plantacjach (zwłaszcza nowych nasadzeniach) są liczne wypady roślin.

 

 

Kiedy najlepiej zwalczać szkodniki glebowe?

Optymalnym terminem zwalczania larw opuchlaka jest jesień, gdyż tylko taki termin pozwoli zminimalizować straty przyszłorocznego plonu. Stosowanie preparatów zwalczających szkodniki glebowe wiosną, czyli dopiero wtedy gdy wizualnie widać ogrom strat, to zdecydowanie za późno na ratowanie potencjału plonotwórczego.

 

 

Czym zwalczać szkodniki glebowe?

I. Preparaty zawierające grzyby entomopatogeniczne

Obecnie w sprzedaży znajduje się liczna grupa środków biologicznych zawierających grzyby entomopatogeniczne z rodzaju Beauveria bosiana i Metarhisium, które eliminują najbardziej uciążliwe szkodniki glebowe. Przykładem mogą być dobrze sprawdzone i przetestowane w praktyce preparaty

Metacide w dawce 5 kg/ha oraz

Klozer w dawce  1,0-2,0 l /ha.

Mechanizm działania tych preparatów jest jednakowy: grzyby entomopatogeniczne w kontakcie z owadem zasiedlają jego ciało i rozwijając się w organizmie szkodnika unicestwiają go w ciągu kilku dni. Wymogiem decydującym o efektywności jest bezpośredni kontakt owada z grzybem. Gdy już to nastąpi grzyb wykorzystuje do swojego rozwoju białko z ciała szkodnika. Szkodnik przestaje żerować i po kilku dniach obumiera. Zaletą stosowania preparatów zawierających grzyby entomopatogeniczne jest ich szeroki spektrum działania. W optymalnych warunkach można liczyć na efektywną eliminację larw opuchlaków, pędraków a nawet drutowców.

 

II. Preparaty zawierające pożyteczne nicienie

Alternatywą dla preparatów zawierających grzyby entomopatogeniczne są wyselekcjonowane szczepy pożytecznych nicieni. Przykładem takich preparatów jest

Nemasys L przeznaczony do zwalczania larw opuchlaka oraz

Nemasys G przeznaczony do zwalczania larw ogrodnicy niszczylistki.

 

 

 

Pędrak Nemasys L

Obumierający pędrak po zastosowaniu preparatu Nemasys L

 

 

Ogrodnica niszczylistka

Ogrodnica niszczylistka żerująca na truskawce

 

Preparaty zawierające grzyby enomopatogeniczne (Metacide, Klozer) lub pożyteczne nicienie (Nemasys L, Nemasys G) można stosować w formie fertygacji, wprowadzając je linią kroplująca bezpośrednio pod rośliny wraz z wodą.

 

 

Dla pewności na czas aplikacji tych preparatów należy wymontować filtr lub zaaplikować je bay-pasem poza układem filtrującym, co wyeliminuje ryzyko zatrzymania czynnika biologicznego na złożach filtrujących. Oczywiście dozowania preparatów biologicznych nie powinno się już łączyć ze stosowaniem nawozów. Alternatywną metodą aplikacji tych preparatów jest ich rozlanie wzdłuż rzędów roślin lub aplikacja w formie oprysku z dużą ilością wody (800-1000 l na ha). Zastosowanie preparatów w formie podlania roślin lub oprysku należy zaplanować tuż przed deszczem lub włączyć deszczownię, aby wprowadzić preparat do gleby na głębokość kilku centymetrów. Optymalna temperatura rozwoju grzybów entomopatogenicznych to 12-25⁰C i równomierne uwilgotnienie.

Po zastosowaniu preparatu Metacide warto również wprowadzić do ryzosfery koncentrat aminokwasowy, który będzie stanowił pożywkę białkową przyspieszającą rozwój pożytecznej grzybni. Może to  być

TerraSorb Radicular 10-15 l /ha lub

Aminoplant Pover w dawce 1,5-2,0 kg /ha.

Preparat Klozer należy stosować łącznie z dodatkiem preparatu Carbogen (w proporcji 1:1), będącym dedykowaną pożywką na bazie drożdży z dodatkiem  aminokwasów.

Należy pamiętać, iż wymienione preparaty biologiczne wprowadzają do gleby żywe organizmy: grzyby lub pożyteczne nicienie. Stąd też przez kilka tygodni po ich aplikacji należy zapewnić im optymalne warunki rozwoju (np. odpowiednią wilgotność) oraz unikać stosowania zabiegów mogących ograniczać ich populację (np. uprawki przesuszające glebę, fosfoniany).

 

III. Stosowanie odpowiedniego przedplonu

Podkreślić należy, iż najtańszym i jednym z najskuteczniejszych sposobów eliminacji szkodników glebowych w uprawie truskawki jest zakładanie plantacji na stanowiskach po odpowiednio dobranym przedplonie z roślin fitosanitarnych, którymi powinny być gryka, gorczyca lub mieszanka wymienionych gatunków.

 

 

Czas na zwalczanie szkodników glebowych, 22.09.2020

Dobry przedplon z roślin fitosanitarnych to jeden z najlepszych sposobów eliminacji szkodników glebowych

 

Rekomendowane gatunki roślin przedplonowych wytwarzają naturalne związki unicestwiające szkodniki glebowe.

 

IV. Chemiczne metody zwalczania larw opuchlaka

Jedną z chemicznych substancji aktywnych stosowanych do ochrony roślin, posiadających rejestrację do zwalczania larw opuchlaka w truskawce, jest acetamipryd (np. Mospilan 20 SP w dawce 0,3 kg/ha). Oprysk z użyciem środka chemicznego można wykonać tylko po zakończeniu zbiorów.  Należy opryskać zarówno rośliny jak i glebę pod nimi. Ponieważ jest to substancja systemiczna wymagająca dobrego wniknięcia w roślinę, zabieg należy wykonać w temperaturze powyżej 10 st C .

 

 

 

Zespół Doradcy Jagodowego

 

 

 

 

 

 

Czas na zwalczanie szkodników glebowych, 22.09.2020

 

22 września 2020
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy