Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Biologiczne zwalczanie larw opuchlaka wiosną, 4 maj 2021

 

Biologiczne zwalczanie larw opuchlaka wiosną, 4 maj 2021

 

Pomimo chłodnej aury na wielu plantacjach stwierdzono intensywne żerowanie larw opuchlaka truskawkowca (Otiorhynchus sulcatus). Wyjątkowe spustoszenia szkodnik ten wyrządza w uprawie tunelowej truskawki oraz pod osłonami „na płask”. W przypadku jakichkolwiek oznak nieprawidłowego rozwoju roślin należy od razu sprawdzać czy w obrębie systemu korzeniowego nie żerują białe kilkumilimetrowe larwy  tego szkodnika.

Larwy opuchlaka mogą spowodować ogromne straty w nasadzeniach

 

 

Zasychające placowo rośliny to objaw żerowania opuchlaka

 

 

Takie objawy wymagają sprawdzenia ryzosfery pod kątem obecności szkodników glebowych

 

 

Biologiczne zwalczanie larw opuchlaka wiosną, 4 maj 2021

Opuchlak żerujacy na szyjce korzeniowej

 

 

Biologiczne zwalczanie larw opuchlaka wiosną, 4 maj 2021

Uszkodzenia powodowane przez larwy opuchlaka na szyjce korzeniowej

 

 

Biologiczne zwalczanie larw opuchlaka wiosną, 4 maj 2021

Obecność larw opuchlaka w takim nasileniu wymaga natychmiastowej aplikacji preparatu biologicznego

 

Czym zwalczać szkodniki glebowe?

Obecnie w sprzedaży znajduje się liczna grupa środków biologicznych zawierających grzyby entomopatogeniczne z rodzaju Beauveria bosiana i Metarhisium, które eliminują najbardziej uciążliwe szkodniki glebowe. Przykładem mogą być dobrze sprawdzone i przetestowane w praktyce preparaty:

 

Metacide w dawce 5 kg na ha

oraz Klozer w dawce  1,0-2,0 l na ha.

 

Mechanizm działania tych preparatów jest jednakowy: grzyby entomopatogeniczne w kontakcie z owadem zasiedlają jego ciało i rozwijając się w organizmie szkodnika unicestwiają go w ciągu kilku dni. Wymogiem decydującym o efektywności jest bezpośredni kontakt owada z grzybem. Gdy już to nastąpi grzyb wykorzystuje do swojego rozwoju białko z ciała szkodnika, który przestaje żerować i po kilku dniach obumiera.

Zaletą stosowania preparatów zawierających grzyby entomopatogeniczne jest ich szerokie spektrum działania. W optymalnych warunkach można liczyć na efektywną eliminację larw opuchlaków, pędraków a nawet drutowców.

Alternatywą dla preparatów zawierających grzyby entomopatogeniczne są wyselekcjonowane szczepy pożytecznych nicieni. Przykładem takich preparatów jest:

 

Nemasys L przeznaczony do zwalczania larw opuchlaka.

 

Jak stosować preparaty biologiczne?

Preparaty zawierające grzyby enomopatogeniczne (Metacide, Klozer) lub pożyteczne nicienie (Nemasys L, Nemasys G) można stosować w formie fertygacji, wprowadzając je linią kroplująca bezpośrednio pod rośliny wraz z wodą. Dla pewności na czas aplikacji tych preparatów należy wymontować filtr lub zaaplikować je bay-pasem poza układem filtrującym, co wyeliminuje ryzyko zatrzymania czynnika biologicznego na złożach filtrujących. Oczywiście dozowania preparatów biologicznych nie powinno się już łączyć ze stosowaniem nawozów.

Alternatywną metodą aplikacji tych preparatów jest ich rozlanie wzdłuż rzędów roślin lub aplikacja w formie oprysku z dużą ilością wody (800-1000 l na ha). Zastosowanie preparatów w formie podlania roślin lub oprysku należy zaplanować tuż przed deszczem lub włączyć deszczownię, aby wprowadzić preparat do gleby na głębokość kilku centymetrów.

Optymalna temperatura rozwoju grzybów entomopatogenicznych to 12-25⁰C i równomierne uwilgotnienie.

Po zastosowaniu preparatu Metacide warto również wprowadzić do ryzosfery koncentrat aminokwasowy, który będzie stanowił pożywkę białkową przyspieszającą rozwój pożytecznej grzybni. Może to  być np.:

 

TerraSorb Radicular 10-15 l na ha

lub Aminoplant Pover w dawce 1,5-2,0 kg na ha.

 

Preparat Klozer należy stosować łącznie z dodatkiem preparatu Carbogen (w proporcji 1:1), będącym dedykowaną pożywką na bazie drożdży z dodatkiem  aminokwasów.

Należy pamiętać, iż wymienione preparaty biologiczne wprowadzają do gleby żywe organizmy: grzyby lub pożyteczne nicienie. Stąd też przez kilka tygodni po ich aplikacji należy zapewnić im optymalne warunki rozwoju (np. odpowiednią wilgotność) oraz unikać stosowania zabiegów mogących ograniczać ich populację (np. uprawki przesuszające glebę, fosfoniany).

 

 

Biologiczne zwalczanie larw opuchlaka wiosną, 4 maj 2021

 

4 maja 2021
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2022 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy