Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Wapnowanie plantacji maliny najlepiej wykonać jesienią

Wapnowanie plantacji maliny najlepiej wykonać jesienią

Późna jesień to najlepszy czas na wapnowanie. Rośliny wchodzą już w fazę uśpienia, a częste deszcze sprzyjają szybkiemu rozpuszczeniu się nawozu i wnikaniu w głąb gleby. Dodatkowo przedłużający się okres bez przymrozków będzie sprzyjał przemianom chemicznym i mikrobiologicznym prowadzącym do neutralizacji odczynu gleby.

W procesach odkwaszania gleby ogromną rolę ogrywa prawidłowo dobrany nawóz wapniowy oraz jego dawka. Decyzje o wyborze nawozu oraz ustaleniu dawki powinny być podejmowane w oparciu o aktualny odczyn gleby oraz zawartość wolnego wapnia. Część plantatorów decyduje się jednak na wapnowanie bez wcześniejszej analizy chemicznej. Takie rozwiązanie jest oczywiście obarczone ryzykiem błędu co często ogranicza skuteczność całego zabiegu.

 

Kredy nawozowe

 

Najbezpieczniejsze, a zarazem najszybciej działające są kredy nawozowe: np. Horti Wap Kreda, Wapniak Koszelowski, Wapniak Kornicki.

 

Wapnowanie

 

 

 

Kreda jest najmłodszym minerałem i najbardziej reaktywnym. Inne wapna węglanowe (wapna jurajskie lub dolomitowe) działają znacznie wolniej. Kredę nawozową stosuje się w dawkach rekomendowanych przez dystrybutora. Najczęściej jest to 250-750 kg na ha, przy równomiernym wysiewie na całą powierzchnię pola.

 

HumiCalc 4.0

 

Interesującą nowością na rynku nawozów wapniowych są wapna wzbogacone w kwasy humusowe, np. HumiCalc 4.0. Dodatek kwasu humusowego jest swoistym aktywatorem reakcji uwalniania wapnia ale również istotnie wpływa na poprawę struktury gleby. Warto podkreślić, iż HumiCalc 4.0 zawiera również bakterie Bacillus azotofixans posiadające zdolność wiązania azotu atmosferycznego oraz bor, będący niezbędnym składnikiem pokarmowych. Jak udowodniono w badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym  w Poznaniu stosowanie wapna HumiCalc 4.0, oprócz odkwaszania gleby i wzbogacania jej w wapń, istotnie pobudza aktywność mikrobiologiczną ryzosfery. Wapno to stosuje się w dawce od 250 do 1000 kg na ha. Jest to nawóz najbardziej polecany na gleby zmęczone monokulturą (np. gleby po sadzie) lub silnie zdegradowane, o małej aktywności mikrobiologicznej. Biorąc pod uwagę możliwości aktywowania mikroflory wapno to jest również cennym elementem agrotechniki na plantacjach, gdzie intensywnie używa się herbicydów.

 

 

AgroSulCa

 

Niekiedy istnieje konieczność zwiększenia zawartości wapnia w ryzosferze bez konieczności podnoszenia odczynu gleby. Efekt taki można uzyskać wysiewając wapno siarczanowe, np. AgroSulCa.

 

Wapnowanie plantacji maliny najlepiej wykonać jesienią

 

Dawkę tego nawozu również ustala się indywidulanie – z uwzględnieniem aktualnego odczynu i zasobności gleby. Najczęściej jest to 500-750 kg na ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapnowanie plantacji maliny najlepiej wykonać jesienią
8 grudnia 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy