Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

 Zawartość potasu i magnezu w glebie uzupełniamy jesienią

Zawartość potasu i magnezu w glebie uzupełniamy jesienią

Zanim nadejdą zapowiadane przymrozki warto pomyśleć jeszcze o doglebowym uzupełnieniu potasu i magnezu. Potas jest pierwiastkiem odpowiadającym za wiele ważnych procesów życiowych, w tym jest kluczowym makroelementem odpowiadającym za mrozoodporność.

 

Uzupełnienie zawartości potasu w glebie

W bieżącej fazie wegetacyjnej jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań jest zastosowanie siarczanu potasu KALISOP (granulowany lub pylisty), zawierający 50% K2O. Dawkę nawozu potasowego najlepiej jest ustalić w oparciu o wyniki aktualnej analizy chemicznej gleby. Przy wysiewie na zasadzie orientacyjnej po całej powierzchni plantacji najczęściej stosuje się 100-150 kg nawozu KALISOP na 1 ha powierzchni.

 

Późną jesienią warto uzupełnić potas i magnez

 

 

 

Uzupełnienie zawartości magnezu w glebie

Istotnym czynnikiem decydującym o prawidłowym pobieraniu składników pokarmowych jest  odpowiedni stosunek potasu do magnezu w ryzosferze. Jednym z bardziej znanych antagonizmów jest ujemny wpływ nadmiaru  kationów potasu na pobieranie magnezu. Aby zjawisko to nie ograniczało prawidłowego pobierania jonów w glebie należy utrzymać proporcję K:Mg poniżej 3,6. Im mniejszy jest ten współczynnik tym łatwiej jest pobierany magnez. Biorąc pod uwagę podstawową funkcję magnezu – budowa i stabilizacja struktur chlorofilowych, zapewnienie roślinom możliwości pobierania tego pierwiastka wydaje się kluczem do prawidłowej wydajności fotosyntezy. Aby zniwelować brak równowagi pomiędzy potasem i magnezem jesienią warto jest również wysiać nawóz uzupełniający ten makroskładnik. Może to być pylisty lub granulowany ESTA Kizeryt (25/26% MgO) w dawce orientacyjnej 100 kg na ha przy wysiewie w rzędy roślin.

 

 

Alternatywą dla oddzielnego siewu nawozu potasowego i magnezowego może być zastosowanie Patentkali, zawierającego 25% K2O i 10 % MgO. Dawkę tego nawozu, jak i poprzednich, najlepiej jest dopasować do aktualnej zawartości składników pokarmowych w glebie. Orientacyjnie można wysiać w rzędy 100-150 kg tego nawozu.

 

 

Wysiewu nawozów potasowych i magnezowych nie należy odkładać do wiosny – zwłaszcza w przypadku uprawy truskawki na przyspieszony zbiór, która pozostaje pod okryciem do końca okresu przymrozkowego.

 

 

 

 

 

 Zawartość potasu i magnezu w glebie uzupełniamy jesienią
8 grudnia 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy