Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Z wizytą na plantacji borówki wysokiej w okolicy Białej Rawskiej

Z wizytą na plantacji borówki wysokiej w okolicy Białej Rawskiej

 

 

Borówka wysoka

 

W dniu 22 maja br. zespół Doradcy Jagodowego gościł przedstawicieli K+S Polska: dr Dominika Młodeckiego i dr Radosława Witczaka oraz przedstawicieli K+S Germany w osobach dr. Rolfa Härdtera i dr Heike Thiel.  Spotkanie było poświęcone omówieniu harmonogramów wspólnych badań z zastosowanie dwu rodzajów nawozów potasowych: siarczanu i chlorku potasu oraz siarczanu  magnezu w uprawie roślin ogrodniczych. W ramach spotkania zawitano na plantacji borówki wysokiej w okolice Białej Rawskiej, na której porównywano technologię uprawy tego gatunku w Polsce i w Niemczech. Jak podkreślał właściciel wizytowana plantacja należy do jednej z najstarszych w Polsce, gdyż ma już ponad trzydzieści lat. Prowadzenie tak leciwych plantacji stwarza różne problemy natury agrotechnicznej, jak np. odpowiednie prowadzenie pędów i formowanie krzewów.

 

Plantator przestrzegał przed silnym cięciem odmładzającym plantacji,

 

które intensywnie pobudza rośliny do wzrostu wegetatywnego. Postępowanie takie jest szczególnie niebezpieczne w połączeniu z intensywnym nawożeniem azotem. Jednym z podstawowych problemów występujących na odwiedzanej plantacji borówki są ptaki, które wyrządzają olbrzymie szkody żerując na kwiatostanach jak i później na dojrzałych jagodach. Aby zmniejszyć straty plonu plantator zainwestował w  specjalistyczne siatki ochronne.

 

Siatka przeciw ptakom

 

Rozwiązanie to, jakkolwiek skutecznie chroni plantacje przed żerowaniem ptaków, nie jest idealne ze względów agrotechnicznych: po kilku sezonach na siatce rozwinęły się glony i grzyby drastycznie obniżając ilość światła docierającego do krzewów.

 

W wyniku gorszych warunków świetlnych pod osłoną z siatki obserwuje się intensywniejszy wzrost elongacyjny pędów,

 

co stwarza dodatkowe problemy przy formowaniu krzewów.

 

 

Podczas wizyty wywiązała się dyskusja z gośćmi z Niemiec – dr. Rolfem Härdterem i dr Heike Thiel na temat różnic w technologii uprawy borówki wysokiej w obu krajach.

 

 

Okazuje się, iż technologie uprawy tego gatunku w Polsce i Niemczech są podobne, przy czym u naszego zachodniego Sąsiada większy nacisk kładzie się obecnie na uprawę owoców z ograniczona ilością pozostałości środków ochrony roślin. Jest to trend ogólnoeuropejski, powstały w wyniku silnego nacisku konsumentów poszukujących owoców o minimalnej pozostałości chemicznych środków ochrony. Jako że kraje Europy zachodniej, takiej jak Wielka Brytania i Niemcy, są głównym odbiorcą naszych owoców borówki wysokiej,

 

w perspektywie najbliższych lat należy się spodziewać  rosnącej presji na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin w uprawie tego gatunku.

 

 

Zespół Doradcy Jagodowego

 

 

 

 

Z wizytą na plantacji borówki wysokiej w okolicy Białej Rawskiej

 

8 grudnia 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy