Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Na plantacji borówki wysokiej w okresie kwitnienia.

Na plantacji borówki wysokiej w okresie kwitnienia.

 

Początkiem maja na Górnym Śląsku odbyły się lustracje plantacji, które prowadził Zespół Doradcy Jagodowego, między innymi plantacji borówki wysokiej odm. Chandler. Kilka interesujących spostrzeżeń i rozwiązań technologicznych z prowadzonej uprawy wymaga szerszej uwagi.

 

Plantacja borówki wysokiej, odmiany Chandler, na Górnym Śląsku.

 

Uprawa prowadzona jest na wysokich zagonach w standardowym dla borówki podłożu, opartym na torfie. Międzyrzędzia są w formie trawiastej murawy z perfekcyjnie wręcz utrzymaną darnią (fot. 1).

 

 

Nakłady pracy na odchwaszczanie i utrzymanie tej plantacji w czystości z roku na rok są coraz bardziej kosztowne, stąd też Plantator zdecydował się na założenie ściółki syntetycznej w postaci czarnej włókniny polipropylenowej.

 

 

 

Osoby decydujące się na takie rozwiązanie powinny wybierać materiał o gęstości co najmniej 50 g/m2 oraz zawierający stabilizatory chroniące materiał przed rozpadem pod wpływem promieniowania UV. Najlepiej gdy taki materiał zakupuje się u znanych producentów, którzy swoją marką gwarantują odpowiednią jakość i trwałość (np. Agrimpex, Centerplast). Okazjonalny zakup włókniny lub agrotkaniny polipropylenowej nieznanego producenta lub pochodzącej z importu może skończyć się rozpadem rozłożonego materiału nawet po jednym sezonie  wegetacyjnym.

Na lustrowanej plantacji krzewy były w początkowej fazie kwitnienia. Właściciel plantacji przedkładając jakość owoców nad ilością wykonuje corocznie intensywne cięcie. Pomimo tego kwitnienie jest obfite.

 

Borówka wysoka, odmiana Chandler

 

Mimo silnych uszkodzeń mrozowych kwiatów na plantacjach borówki wysokiej zlokalizowanych w północnej i wschodniej Polsce, w tym rejonie nie stwierdzono większych strat.

 

Owady zapylające.

 

Niezbędnym elementem wspomagającym proces prawidłowego zapylenia kwiatów borówki wysokiej są owady zapylające: trzmiel ziemny (Bombus terrestris), pszczoła miodna (Apis mellifera) i murarka ogrodowa (Osmia rufa). Optymalnym rozwiązaniem jest posiadanie na plantacji wszystkich wymienionych gatunków owadów, gdyż ich współpraca często bywa niezastąpiona.

 

 

Pszczoła miodna w uprawie borówki wysokiej

 

Najlepiej współpracę tę widać w skrajnie zmiennych warunkach pogodowych: gdy zimno i mokro na plantacji widać głównie trzmiele; z kolei gdy upalnie główną rolę w zapylaniu kwiatów przejmuje pszczoła miodna i murarka ogrodowa.

 

Usprawnienie procesu zapylania.

 

W celu usprawnienia procesu zapylania oraz intensyfikacji podziałów komórkowych w tworzących się owocach warto jest do harmonogramu zabiegów wkomponować oprysk z użyciem nawozu

Maral NPK 6-5-5-1 Zn w dawce 1,0 -1,5 litr/ha.

Wartym odnotowania jest również pojawienie się w tej fazie rozwojowej pierwszych tegorocznych pędów. Tak wczesne wybijanie nowych przyrostów uzyskano dzięki innowacyjnej technologii nawożenia, łączącej nawożenie posypowe z fertygacją.

 

 

 

W bieżącym roku na tej plantacji będzie testowany system uprawy pozwalający w jednym sezonie uzyskać pędy w pełni gotowe do wydania optymalnego plonu w kolejnym roku. Szczegóły tej  technologii będą sukcesywnie omawiane na stronie doradcajagodowy.pl

 

Zespół Doradcy Jagodowego

 

 

 

Na plantacji borówki wysokiej w okresie kwitnienia.
8 grudnia 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy