Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Co stanowi największy koszt w produkcji owoców jagodowych? cz. 2

Cz. 2. Towarowa uprawa borówki amerykańskiej

W ostatnich tygodniach plantatorzy gatunków jagodowych szeroko dyskutują o drastycznych podwyżkach cen nawozów. Biorąc pod uwagę równoczesne podwyżki cen innych środków produkcji (energii, kosztów pracy), wszyscy zastanawiają się nad przyszłością ekonomiczną swoich gospodarstw. W zaistniałej sytuacji  postanowiliśmy podyskutować na temat wpływu wzrostu cen środków produkcji na strukturę kosztów w uprawie truskawki deserowej. Do opracowania tego zagadnienia poprosiliśmy dr Dariusza Paszko z Pracowni Ekonomii Ogrodnictwa UP w Lublinie. Podczas webinaru 10 stycznia 2022, który był transmitowany na fanpage’u Facebook oraz kanale YouTube Doradcy Jagodowego (do obejrzenia w całości https://youtu.be/yqFMwzWQkcg) gościliśmy również dr inż. Radosława Witczaka z firmy K+S Polska, wybitnego specjalistę rynku nawozowego. Wspólnie z zaproszonymi specjalistami dyskutowaliśmy nad perspektywa opłacalności uprawy gatunków jagodowych w nadchodzącym sezonie.

 

Ta część nagrania jest poświęcona sytuacji ekonomicznej w produkcji borówek.

 

Borówka amerykańska to gatunek o dużej dynamice wzrostu powierzchni nasadzeń. Plantacja poddana analizie ekonomicznej to uprawa w gruncie  z nawadnianiem i fertygacją, posiadająca ok 20% odmian wczesnych i 20% odmian późnych. Pozostałe 60% to odmiana BlueCrop. 90% produkcji to owoce deserowe ale o mocno zróżnicowanej jakości, zbiór owoców prowadzony jest ręcznie a amortyzacja plantacji wynosi 15 lat.

W analizie przyjęto szacunkowa cenę zbytu na rok 2022 na poziomie 15,84 zł za kg. Przy tych założeniach opłacalność produkcji w 2021 roku wyniosła 147% natomiast opłacalność produkcji borówki w 2022, po uwzględnieniu wzrostu kosztów nawozów, wyniesie szacunkowa 144 %, zaś po uwzględnieniu wzrostu kosztów środków ochrony roślin: 142 %. To dopiero uwzględnienie kosztów pracy w 2022 obniży dochodowość aż o 19 % względem ubiegłego sezonu. Analizując te wyliczenia wyraźnie widać, iż wzrost cen nawozów to spadek opłacalności o 3 %, a wzrost kosztów pracy to spadek opłacalności aż o 19 %. Jest to proste wyliczenie wskazujące gdzie należy szukać oszczędności. Próg rentowności w borówce, uwzględniający wzrost cen środków produkcji, został oszacowany na poziomie 7,1 ton owoców z hektara. Podczas nagrania zaprezentowano średnią cenę zbytu owoców borówki z ostatnich 8 lat w zależności od odmiany i pory dojrzewania owoców (wczesne, średnie, późne). Na podstawie tej analizy widać że odmiany wczesne miały lepsze ceny za owoce niż odmiany średnie i późniejsze. Zdaniem dr Dariusza Paszki w borówce ceną nie będzie można nadrobić ubytków występujących w plonowaniu jeśli ilość owoców z hektara będzie mniejsza z powodu ograniczenia nawożenia. Dlatego plantatorzy muszą zapewnić optymalne warunki rozwoju roślin aby osiągnąć maksymalne plony.

Gdzie leży szansa na opłacalną produkcję borówki?

Największą rentowność zapewniają odmiany najwcześniejsze i one w publikowanym zestawieniu generowały dochód czysty na poziomie 88 430 zł z hektara. Przy odmianach środka sezonu dochód czysty wynosił zaledwie 1710 zł z hektara, i poprawiał się dla odmian późnych wynosząc 74 350 zł z hektara. Dlatego nowi plantatorzy borówki w strukturze nasadzeń powinni brać pod uwagę bardziej odmiany wczesne i późne, w miarę możliwości omijając środek sezonu.

Zapraszamy na Kongres Jagodowy w którym zaprezentujemy rozwiązania pozwalające racjonalnie zarządzać nawożeniem, bez ryzyka spadku potencjału plonotwórczego.

 

 

Zespół Doradcy jagodowego.

 

 

 

 

 

 

Co stanowi największy koszt w produkcji owoców jagodowych? cz. 2
24 stycznia 2022
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2022 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy