Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

CarboHort w uprawie borówki wysokiej – „mini-projekt” produkcyjny

CarboHort w uprawie borówki wysokiej – „mini-projekt” produkcyjny

Zdecydowanie najważniejszym elementem agrotechniki w uprawie borówki wysokiej, praktycznie decydującym o powodzeniu całej inwestycji, jest właściwe przygotowanie stanowiska.

Borówka wysoka ma dwa bardzo specyficzne wymagania, których spełnienie jest podstawą efektywności całej uprawy:

 

  • kwaśny odczyn gleby/podłoża
  • oraz odpowiednia przepuszczalność środowiska korzeniowego.

 

To dlatego borówkę wysoką najlepiej jest zakładać na glebach lekkich. Przygotowanie stanowiska pod borówkę wymaga ułożenia w rzędy przynajmniej 250 m3 kwaśnego i przepuszczalnego materiału organicznego (zazwyczaj jest to mieszanina torfu kwaśnego z dodatkiem kory roślin iglastych).

Interesującą alternatywą jest dodatek do ryzosfery węgla brunatnego CarboHort. Zespół Doradcy Jagodowego powadzi testy tego rozwiązania w warunkach produkcyjnych, na nowo założonej plantacji borówki wysokiej w miejscowości Karnkowo, w rejonie Czerwińska nad Wisłą.

CarboHort to wyselekcjonowane frakcje węgla brunatnego o wielkości do 1,0 cm i odczynie (pHH2O) ok 4,5, których dodatek do ryzosfery diametralnie zmienia jej właściwości. Jako że węgiel brunatny ma bardzo dobre właściwości sorpcyjne, dodając CarboHort do ryzosfery należy spodziewać się zarówno

 

  • poprawy napowietrzenia
  • jak i jednocześnie lepszego zatrzymywania składników pokarmowych.

 

Dodatkowo należy pamiętać, iż węgiel brunaty jest materiałem znacznie trwalszym od torfu i kory, a więc dłużej będzie spełniał swoje funkcje w ryzosferze.

 

 

Jakie parametry są oceniane?

W omawianych testach weryfikowana jest efektywność plonotwórcza  15%, 30% oraz 45% objętościowego dodatku węgla brunatnego do wcześniej przygotowanej gleby rodzimej wzbogaconej w torf, kompostowaną korę i kompostowane trociny sosnowe. Badanymi parametrami są zarówno wzrost i rozwój roślin, jak i ich wydajność plonotwórcza. Biorąc pod uwagę skład węgla brunatnego oraz jego właściwości, należy spodziewać się bardzo korzystnego wpływu na rozwój roślin oraz ich plonowanie. Należy pamiętać, iż serce każdej rośliny to zdrowy i sprawnie funkcjonujący korzeń.

 

 

Jak to zrobiono w praktyce?

  1. Podłoże z węgla brunatnego CarboHort zostało rozsypane w odpowiedniej ilości wzdłuż wyznaczonych wcześniej rzędów (2.04.2020).
  2. Wymieszano je z glebą na głębokość 20-25 cm przy użyciu łopaty mechanicznej.
  3. Następnie uformowano wały oraz okryto je ściółką z folii.
  4. Po posadzeniu rośliny przycięto na 1/3 wysokości.
  5. Nawożenie prowadzono jedynie w formie fertygacji autorską pożywką na bazie nawozów jedno- i dwuskładnikowych Yara.
  6. Wszystkie zabiegi ochrony i pielęgnacji prowadzono według standardowych harmonogramów.

 

 

Fot. 1 CarboHort dedykowany dla borówki użyty w testach

 

 

 

CarboHort w uprawie borówki wysokiej – „mini-projekt" produkcyjny

Fot. 2 Aplikacja CarboHort w założonej objętości 2.04.2020

 

 

 

Fot. 3 CarboHort rozsypany na wałach w odpowiedniej objętości

 

 

 

Fot. 4 Mieszanie podłoża CarboHort z glebą rodzimą, za pomocą łopaty mechanicznej

 

 

 

CarboHort w uprawie borówki wysokiej – „mini-projekt" produkcyjny

Fot. 5 Gotowe podłoże wzbogacone w CarboHort

 

 

 

CarboHort w uprawie borówki wysokiej – „mini-projekt" produkcyjny

  Fot.6 CarboHort- porównanie dawek

 

 

 

CarboHort w uprawie borówki wysokiej – „mini-projekt" produkcyjny

Fot. 7 Pomiary długości przyrostów 24.10.2020

 

 

 

Ocenę średniej długości tegorocznych przyrostów przeprowadzono pod koniec wegetacji borówki – po wejściu w fazę uśpienia (24.10.2020). Otrzymane wyniki zostaną wkrótce zaprezentowane.

W kolejnym sezonie zostanie dokonana ocena plonowania roślin z poszczególnych obiektów oraz główne parametry decydujące o jakości owoców.

Dalsze obserwacje i wyniki badań będą sukcesywnie udostępniane na naszej stronie

 

 

 

 

CarboHort w uprawie borówki wysokiej – „mini-projekt” produkcyjny
10 grudnia 2020
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy
Świąteczny Konkurs Doradcy Jagodowego
Dołącz do osób oczekujących na Kongres 2021, wypełnij ankietę i weź udział w konkursie aby wygrać cenne nagrody!