Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Po fali silnych przymrozków, 15.03.2020

:Po fali silnych przymrozków, 15.03.2020

Głębokie spadki temperatury, jakie odnotowano nocą z soboty na niedzielę (14/15 marca) okazały się największymi od jesieni. Z informacji nadesłanych od plantatorów wynika, iż w wielu rejonach kraju temperatura mierzona przy gruncie (na wysokości 15-20 cm) spadła poniżej – 10°C.

Najniższą temperaturę odnotowano w okolicach Chynowa (Grójeckie) – minus 12.8 (fot.1) i Lublina: -10.7 (fot. 2).

 

Fot. 1. Spadki temperatury w nocy z 14 na 15 marca br – okolice Chynowa (Grójeckie)

 

Fot. 2. Temperatura w nocy z 14 na 15 marca br – okolice Lublina

 

Podobne spadki temperatury wystąpiły w centralnej i północnej Polsce. W zagłębiu Polskiej Truskawki, czyli w rejonie Czerwińska nad Wisłą , temperatury powietrza mierzone przy gruncie oscylowały między -7 a -10,5⁰C. W zachodniej Polsce temperatura spadła przy gruncie do -5 -6 °C.

Tak duże spadki temperatury na pewno nie zostały bez wpływu na truskawki pozostające bez jakiejkolwiek okrywy. Przy tak dużych spadkach temperatury należy liczyć się z uszkodzeniami górnej części szyjki korzeniowej, czyli miejsca gdzie po pełnym ruszeniu wegetacji będą formować się pąki kwiatostanowe. Oczywiście stopień ewentualnych uszkodzeń zależy od prawidłowej agrotechniki (nawożenie, ochrona, osłabienie roślin przez herbicydy) jak również jest cechą odmianową. Najmniejszych uszkodzeń należy spodziewać się na odmianach odpornych na niskie temperatury: Honeoye, Marmolada, Rumba, Florencja. Najbardziej ucierpią odmiany wrażliwe na wiosenne przymrozki: Asia, Arosa, Clery, Elsanta. Należy pamiętać, iż nie zawsze uszkodzenia przymrozkowe kwiatów będą widoczne w formie deformacji owoców (fot. 3). Znacznie częściej będzie to spadek potencjału plonotwórczego danej odmiany.

 

 

Fot. 3. Deformacje owoców spowodowane przez silne wiosenne przymrozki (odm. Asia, Okolice Kalisza, maj 2019)

 

 

Truskawki pod niskimi okrywami

W zdecydowanie lepszej sytuacji są plantatorzy, którzy zadbali o okrycie plantacji truskawki włókniną lub folią. Z informacji nadesłanych z różnych rejonów Polski wynika, iż okrywa z włókniny polipropylenowej P-23 podnosi temperaturę wokół roślin o 4-5 stopni, w porównaniu do temperatury na zewnątrz (fot. 4.).

 

Po fali silnych przymrozków, 15.03.2020

Fot. 4. Jaką ochronę przed przymrozkami daje okrycie włókniną polipropylenową P-23: pod włókniną – 1,4 C; nad włókniną -4,1C

 

Na roślinach okrytych włókniną lub folią perforowaną na dzień dzisiejszy nie obserwuje się żadnych wizualnych zmian mogących wskazywać na jakiekolwiek uszkodzenia mrozowe (fot. 5 i fot.6).

 

Fot. 5. Przekrój przez szyjkę korzeniową truskawki odmiany Rumba– brak widocznych uszkodzeń przymrozkowych (15.03.2020 okolice Wrocławia)

 

Fot. 6. Przekrój przez szyjkę korzeniową truskawki odmiany Malwina – brak widocznych uszkodzeń przymrozkowych.

 

Truskawki w tunelach wysokich

W najlepszej sytuacji są właściciele wysokich tuneli foliowych. Z informacji uzyskanych od tych plantatorów: przy spadku temperatury na zewnątrz do – 6 ⁰C – wewnątrz obiektu temperatura oscylowała w okolicy 0⁰C. Oczywiście przy głębszych spadkach temperatury na zewnątrz tunelu istnieje ryzyko wystąpienia przymrozków wewnątrz obiektu, dlatego cały czas rekomendujemy utrzymanie w tunelach wysokich dodatkowych okryw z włókniny polipropylenowej (fot. 7).

 

Fot. 7. W wysokich tunelach foliowych włóknina polipropylenowa powinna pozostać na roślinach do końca fali przymrozków.

 

Jak postępować z roślinami po tak silnych przymrozkach? Czy już trzeba zacząć zabiegi biostymulujące? A jeżeli tak to z użyciem jakich nawozów lub preparatów o właściwościach stymulujących? Na te pytania odpowiemy już wkrótce w specjalnym materiale video.

Więcej na stronie www.doradcajagodowy.pl

 

 

 

Po fali silnych przymrozków
15 marca 2020
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2019 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy